Disclaimer

Er gelden verschillende waarheden. Deze blog is mijn waarheid. Soms maak ik een denkfout en heb geen schroom om dat later aan te passen. Ik ben geen psychotherapeut, helderziende, wetenschapper, guru of wat dan ook. De enige wijsheid die ik bezit zijn mijn eigen observaties, hersenkronkels & schrijfsels. Alle teksten schreef ik zelf dus vraag toestemming alvorens je kopieert.
De meeste foto’s zijn mijn eigendom, tenzij ik toestemming kreeg van derden om hun foto’s te gebruiken, met naamvermelding.

Schrijven is je kwetsbaar durven opstellen. Respecteer dit en ik verleen je dezelfde hoffelijkheid :-).

©scrambledegss.eu

©sophiesiersack